Katalog legislativních produktů, Katalog služeb, Výkladový slovník

Instruktážní video dostupné bez nutnosti přihlášení.

V tomto videu si ukážeme veřejně dostupné dokumenty.

Dobrý den, v tomto videu navážeme na minulý příspěvek, který byl věnován obecnému popisu nového helpdeskového portálu.

Jak již bylo řečeno v úvodním představení, helpdeskový portál obsahuje i veřejně dostupné materiály. Tyto materiály jsou součástí procesu sledování incidentů, a poskytují k němu doprovodné informace, tedy tak zvanou znalostní bázi. Zde mohou řešitelé jednotlivých incidentů čerpat znalosti a informace, které napomáhají nalezení řešení k požadavkům kladeným na helpdeskovou podporu.

Volně dostupné materiály jsou shromážděny do 3 komponent. Můžeme zde tak nalézt Katalog legislativních procesů, Katalog služeb ODok a doprovodný Výkladový slovník. Všechny tyto položky, respektive odkazy na ně můžete nalézt v hlavní navigaci helpdeskového portálu. Tyto odkazy jsou viditelné i bez nutnosti přihlášení se do systému.

Nejbohatší komponentou je Katalog legislativních procesů. V systému je zadáno zhruba 30 legislativních procesů s dodatečnými informacemi, jako jsou jejich popisy, vzory materiálů, relevantní pojmy, příslušná legislativně-technická terminologie, příklady správné praxe, související legislativa, životní situace a odkazy na související procesy.

Další komponentou je Katalog služeb ODok. V těchto textech je popsáno, jaké služby jsou pomocí řešení ODok poskytovány.

Poslední komponentou je Výkladový slovník, kde jsou vysvětleny odborné pojmy, které se vyskytují v předchozích jmenovaných komponentách. Tyto pojmy jsou interaktivním způsobem odkazovány z příslušného místa svého výskytu v odborném textu.

Instruktážní materiál (PDF, 0,3 MB).