Práce s katalogem vLegis a rešeršním košíkem

Video dostupné bez nutnosti přihlášení

V tomto videu si ukážeme práci s katalogem vládní legislativy vLegis, který obsahuje záznamy z různých zdrojů – Knihovny připravované legislativy, a dokumenty vlády, tj. programy, záznamy a usnesení. Hlavní stránku katalogu zobrazíte kliknutím na odkaz vLegis v hlavičce stránky portálu Aplikace ODok nebo na zelený piktogram vLegis.

Po stisknutí tlačítka „Vstoupit" na hlavní stránce katalogu se zobrazí vyhledávací formulář, ve kterém můžete hledat podle jednoho či kombinace několika atributů. Výsledky vyhledávání můžete řadit podle jakéhokoliv zobrazeného atributu, vzestupně či sestupně.

Po vybrání položky ze seznamu výsledků vyhledávání je ve spodní části stránky zobrazen katalogový záznam, obsahující metadata této položky. Pro prohlížení úplného záznamu materiálu stiskněte tlačítko „Zobrazit ve zdrojovém katalogu".

Registrovanému uživateli je dále zpřístupněna funkce „Rešeršní košík". Ten slouží k uchování vybraných záznamů k další rešerši či exportu. Pro vložení materiálu do košíku stiskněte tlačítko „Vložit do košíku". Tlačítko je dostupné jak u katalogového záznamu ve vLegis, tak i u detailu materiálu v KPL. Svůj rešeršní košík můžete spravovat po kliknutí na odkaz v hlavičce stránky. Jeho obsah můžete exportovat do PDF stiskem tlačítka „Exportovat košík". Vygenerované PDF má stejnou strukturu jako rešeršní košík a obsahuje aktivní odkazy na materiály ve zdrojovém katalogu. S materiály tak můžete dále pracovat či zaslat jiné osobě. Obsah Vašeho rešeršního košíku zůstává zachován i po odhlášení.