Co je to ODok?

ODok je zkratkou pro Informační systém "Oběhu dokumentů mezi ústředními orgány státní správy", tj. mezi ministerstvy, dalšími ústředními orgány státní správy, vládou, parlamentem, prezidentem republiky a Sbírkou zákonů. Systém ODok provozuje Úřad vlády České republiky.

 

Jak mi může ODok pomoci?

V eKLEP pro veřejnost (VeKLEP) je možné zjistit, jaké návrhy právních předpisů vláda připravuje a jaké projednala. Prostřednictvím VeKLEP je rovnaž možné podat připomínky na adresu předkladatele uvedenou u materiálu. Ve VeKLEP naleznete jak samotný materiál, tak i jeho související přílohy (např. předkládací zpráva, důvodová zpráva, úplné znění právního předpisu, apod.) včetně tabulky vypořádání připomínkového řízení. Materiály obsahují, podle svého typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy.

Prostřednictvím klíčových slov a oblastí práva si lze v aplikaci vLegis nebo VeKLEP vyhledat návrhy právních předpisů a zjistit, v jaké fázi legislativního procesu se právě nacházejí. Na čem se vláda usnesla a co bude na programu jednání lze zjistit v aplikaci zVlády. S vyhledanými právními předpisy lze pracovat pomocí rešeršního košíku. Studenti a uživatelé s hlubším zájmem o legislativní proces mohou využít podrobnou informační bázi v Katalogu procesů a ve Výkladovém slovníku.

 

Mohu využívat služby ODok i bez uživatelského účtu?

Ano, systém ODok je možné používat i v případě, že nemáte založený uživatelský účet.
V oblasti Aplikací ODok jsou nepřihlášeným uživatelům k dispozici eKLEP pro veřejnost, která zpřístupňuje veřejnosti dokumenty legislativní povahy určené pro jednání vlády, aplikace zVlády, která zobrazuje a umožňuje prohledávat veřejnosti programy jednání vlády, záznamy, usnesení a uveřejňované materiály pro jednání vlády. A dále aplikace vLegis, která centralizuje a umožnuje prohledávání veřejně dostupných vládních dokumentů - legislativní návrhy, programy, záznamy a usnesení z jednání vlády a další materiály.
V oblasti Legislativního helpdesku mohou uživatelé využít rozsáhlou databázi informací v podobě procesních grafů, ukázek legislativně technické terminologie, příkladů správné praxe či vzorů materiálů a to

  • Katalog procesů, který zpřístupňuje ucelenou metodiku určenou k podpoře legislativního a nelegislativního procesu.
  • Katalog služeb, jenž obsahuje seznam služeb, které Informační systém ODok poskytuje svým uživatelům.
  • Výkladový slovník jako specializovaný odborný slovník zaměřený na oblast tvorby legislativních a nelegislativních materiálů a proces jejich projednávání a schvalování.


Kde najdu informace k používání ODok bez registrace?

Informace o tom, jak využívat služby systému bez nutnosti registrace, naleznete hned na hlavní stránce portálu pod odkazem Dokumentace.

 

Jak dlouhý byl testovací provoz systému?

Modernizovaný systém ODok byl zpřístupněn pro testování od 27. května 2013 do 25. července 2013.

 

Je pro uživatele přístupný testovací systém?

Testovací systém je přístupný na adrese test.odok.cz.